Publicaties

 • R.E. Abraham (1990): Psycho-analytische persoonlijkheidsdiagnostiek. In: Diagnose in de psychiatrie, pp 23-40, Boerhaave Commissie, Leiden.
 • R.E. Abraham, (1993) The Developmental Profile: the psychodynamic diagnosis of personality. Journal of Personality Disorders: 7, pp105-115.
 • R.E. Abraham (1995): Indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie, ontwikkelingsniveau gerelateerde persoonlijkheidsdiagnostiek. In R.E. Abraham, E. Gans en J.H. Glasbergen (redactie) (1995): Klinische psychotherapie, de stand van zaken, pp37-51. Boerhaave Commissie, Leiden.
 • R.E. Abraham (1997a): Het Ontwikkelingsprofiel, een psychodynamische diagnose van de persoonlijkheid. Van Gorcum, Assen.
 • R.E. Abraham (1997b): Het Ontwikkelingsprofiel, registratieprotocol. Van Gorcum, Assen.
 • T. Ingenhoven (1997): Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk van de klinische psychotherapie: van kernprobleem naar behandelproces. VWPG-Nieuwsbrief, decembernummer, pp. 13-21.
 • T.J.M. Ingenhoven en R.E. Abraham (1998): Van Symbiose naar Verbondenheid. Het Ontwikkelingsprofiel in groepsdynamisch perspectief. Groepspsychotherapie. 32, pp 85-104.
 • R.E. Abraham (1998): De bruikbaarheid van het klinisch interview voor persoonlijkheidsdiagnostiek. In: Persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, pp 85-95, Boerhaave Commissie, Leiden.
 • T. Ingenhoven (1998): Het Ontwikkelingsprofiel. In: Persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, pp 133-141, Boerhaave Commissie, Leiden.
 • R.E. Abraham (2000): Persoonlijkheidsdiagnostiek voor integratieve psychotherapie. Het Ontwikkelingsprofiel. In: W. Trijsburg, S.Colijn, E. Collumbien en G. Lietaer (redactie): Handboek Integratieve Psychotherapie (losbladig, blz IV 3.1-1 t/m IV 3.1-28). Elsevier/De Tijdstroom, Maarsen, 1998.
 • T.J.M. Ingenhoven, R.E. Abraham en J. Hartman (2000): Persoonlijkheidsstoornissen. In: C. Janzing, A van den Berg en F. Kruisdijk (redactie): Handboek voor milieutherapie. Theorie en praktijk van de klinische psychotherapie (Hoofdstuk 3, blz 30 t/m 55). Van Gorcum, Assen.
 • H.L. Van, T.J.M. Ingenhoven, I. van Foeken, A. van ‘tSpijker, Ph. Spinhoven & RE Abraham RE (2000): The Developmental Profile: preliminary results on interrater reliability and construct validity. Journal of Personality Disorders,14: 360-365
 • R.E.Abraham, H.L. Van, I. van Foeken, I. Callewaert-Meijer (2001):
 • Tendencias contemporaneas en los diagnostocos personalidad. In: Aperturas Psicoanaliticas (maartnummer internetblad: www.aperturas.org)
 • R.E. Abraham (2001): Indicatie voor psychotherapie uitgaande van het deficitmodel. In R.E. Abraham en J. Graste (redactie): Psychotherapie vanuit het deficitmodel.(Hoofdstuk 2, blz. 11-23) Van Gorcum, Assen.
 • T.J.M. Ingenhoven (2001): Mogelijkheden en beperkingen van (dag)klinische psychotherapie bij patiënten met symbiotische persoonlijkheidsproblematiek. In R.E. Abraham en J. Graste (redactie): Psychotherapie vanuit het deficitmodel.(Hoofdstuk 11, blz. 115-124) Van Gorcum, Assen.
 • M. Rexwinkel, J. Fransen, R. Abraham en W. Roelofsen (2001): De toepassing van het Ontwikkelingsprofiel. Verslag van een met het Ontwikkelingsprofiel geïndiceerde en geëvalueerde psycho-analytische psychotherapie. Tijdschrift voor Psychoanalyse: 7 (2), 91-104
 • R. Abraham, H. Van, I. van Foeken, T. Ingenhoven, W. Tremonti, I. Pieper-de Vries, J. de Groot, A. van ’t Spijker en Ph. Spinhoven (2001): the Developmental Profile. Journal of Personality Disorders:15, 457-473
 • Q. van Dam en R. Abraham (2003): Indicatiestelling voor psychoanalyse en het Ontwikkelingsprofiel. Tijdschrift voor Psychoanalyse: 9 (4), 192-207
 • R.Abraham en Q. van Dam (2004): The Developmental Profile: Its use in establishing indications for psychoanalytic treatment. Bulletin of the Menninger Clinic: 68 (2), 115-135
 • R.E. Abraham (redactie, 2005): Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk, Koninklijke van Gorcum, Assen, 4e geheel herziene editie.
 • R.E. Abraham (redactie, 2005): Het Ontwikkelingsprofiel/Registratieprotocol, Koninklijke van Gorcum, Assen, 3e geheel herziene herdruk.
 • Samkalden E , Trijsburg W. (2006) Het Structurele interview en het Ontwikkelingsprofiel. Een kritische beschouwing. Tijdschrift voor Psychotherapie, 32, 317 – 335.
 • Ingenhoven Theo (2008). A psychodynamic diagnosis of personality – comment on “complex case: the relationship between, and treatment of, DSM Axis I and II disorders encountered in combination” by Janine Stevenson et al. Personality and Mental Health, 2(4), 283-285.
 • Van HL (2008). Exploring predictive factors in depression treatment. The role of patient characteristics and psychodynamic diagnosis. Thesis VU Amsterdam.
 • Van HL, Dekker J, de Jonghe F, Hendriksen M, de Maat S, Abraham R, Schoevers R (2009). Object relaties bij depressies. Klinische implicaties van theorie en onderzoek. Tijdschrift voor Psychoanalyse 15:29-44.
 • Van H, Dekker J, Peen J, Abraham R E, Schoevers R (2009). Predictive Value of Self-Reported and Observer-related Defense Style in Depression Treatment. American Journal of Psychotherapy, 63 (1), 25 – 39.
 • Ingenhoven, Theo (2009). The role of psychodynamic assessment in diagnosis and treatment of personality disorders. Reliability and validity of the Developmental Profile. Thesis. Erasmus University Rotterdam
 • Ingenhoven T.J.M. & Abraham R.E. (2010). Making diagnosis more meaningful. The Developmental Profile: a psychodynamic assessment of personality. American Journal of Psychotherapy, 64, 215-238.
 • Polak M, Van H L, Overeem-Seldenrijk J, Heiser W J, Abraham R. (2010). The Developmental Profile: Validation of a theory-driven instrument for personality assessment. Psychotherapy Research, 20(3), 259 – 272.
 • Dam, Q.D. van (2011) Een impasse of uitweg? Inschatting van de psychosociale vermogens met het ontwikkelingsprofiel. T. v. Cliëntgerichte psychotherapie. 49; 307-319.
 • Dam, Q.D. van (2011). Het profiel van de bekwame psychotherapeut. In: van Dam, Q. & Daenen. Bekwaam handelen. (pp. 65-81). Assen: Van Gorcum.
 • Dam, Q.D. van (2011). Afweer en weerstand. In: Dirkx, J., Hebbrecht, M., Mooij, A.W.M. & Vermote, R.. Handboek psychodynamiek. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Ingenhoven, Theo JM, Wim van den Brink, Jan Passchier & Hugo J. Duivenvoorden (2011). Treatment Disrupting Behaviors during Psychotherapy of Patients with Personality Disorders: The Predictive Power of Psychodynamic Personality Diagnosis. Journal of Psychiatric Practice, 17, 21-34.
 • T.J.M. Ingenhoven, M.G. Polak, H.L. Van & R.E. Abraham (2012). OntwikkelingsProfiel Vragenlijst (OPV) versie 1.0. Stichting Ontwikkelingsprofiel, Amsterdam.
 • Ingenhoven, Theo JM, Hugo J. Duivenvoorden, Jan Passchier & Wim van den Brink (2012). Treatment Duration and Premature Termination of Psychotherapy in Personality Disorders: Predictive Validity of the Developmental Profile assessing Psychodynamic Personality Diagnosis. Journal of Psychiatric Practice, 18, 172-186.
FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsApp