Het Ontwikkelingsprofiel – Introductie

Het ontwikkelingsprofiel van Abrahams is een diagnostisch instrument dat inzicht geeft in de opbouw van persoonlijkheid

Heel veel onderzoek wijst overtuigend op de vergaande effecten van onze vroege bagage op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid, en daarbinnen, onze kwaliteiten. Zo ontstaat een samenspel tussen bij de leeftijd passende gedragspatronen enerzijds en gedragspatronen die verwijzen naar vroegere ontwikkelingsfasen anderzijds; een negatief patroon kan leiden tot aanmelding voor therapie

Zowel bij aanvang  van de therapie, maar ook bij stagnatie van de therapie, is belangrijk inzicht te krijgen in het niveau van functioneren van de patiënt. Het ontwikkelingsprofiel is een geschikte methode om tekorten op te sporen en de mogelijkheden en de beperkingen om van de behandeling te profiteren in kaart te brengen.

In het profiel worden de eigenschappen van bestaande classificatiesystemen (zoals de DSM-IV) en van het psychoanalytisch referentiekader op een empirisch toetsbare wijze geïntegreerd. Dit levert een betekenisvolle bijdrage aan het proces van diagnostiek en indicatiestelling. Het ontwikkelingsprofiel wordt ook in de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (2008) genoemd als instrument voor de structurele persoonlijkheidsdiagnostiek.

 Op deze website vindt u informatie over :

  • Meerwaarde van het ontwikkelingsprofiel in het vergroten van inzicht in patiënt
  • de aanbieders van het ontwikkelingsprofiel
  • opleidingsmogelijkheden en intervisie
  • ontwikkeling van het ontwikkelingsprofiel en publicaties
  • de stichting
FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsApp