Home

Het ontwikkelingsprofiel- ontworpen door Prof. Dr Robert Abraham- is een methode die zich goed leent om de psychosociale vermogens in kaart te brengen. Bij het ontwikkelingsprofiel wordt ervan uitgegaan dat het functioneren van een volwassene wordt bepaald door het samenspel tussen bij zijn leeftijd passende gedragspatronen enerzijds en door gedragspatronen die verwijzen naar vroegere ontwikkelingsfasen anderzijds.
Op basis van een inschatting van deze adaptieve en disadaptieve aspecten van het functioneren van de patiënt, wordt een indicatie gesteld voor psychotherapie of andere vorm van behandeling. In het profiel worden de eigenschappen van bestaande classificatiesystemen (zoals de DSM-IV) en van het psychoanalytisch referentiekader op een empirisch toetsbare wijze geïntegreerd. Dit levert een betekenisvolle bijdrage aan het proces van diagnostiek en indicatiestelling. Het ontwikkelingsprofiel wordt ook in de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (2008) genoemd als instrument voor de structurele persoonlijkheidsdiagnostiek.

LifePath_SilkWorm_VerSoie_Seidenraupe_1845Op deze site wordt de opbouw van het ontwikkelingsprofiel toegelicht en de wijze waarop het behulpzaam kan zijn bij de indicatiestelling.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het profiel. Dit onderzoek resulteerde in een groot aantal publicaties.

Cursussen en supervisies zijn mogelijk voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, en zij die daarvoor in opleiding zijn.

Een oefening in de vorm van een casus wordt eenmaal per kwartaal gepresenteerd voor de collegae die hun kennis en vaardigheden op peil willen houden. zie nieuws

 

FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsApp